Ga naar de inhoud

De benodigde beëdigd vertaalde documentatie bij (kennis)migratie

Voor kennismigranten die met hun gezin naar Nederland worden gehaald, wordt gelukkig veel geregeld via de werkgever. Veel werkgevers schakelen hierbij de hulp in van bureaus als “ The Relocation Company ”, om alles soepel te laten verlopen. Toch is hierbij ook wat hulp van de migrant nodig. Er moeten namelijk wel een aantal documenten worden aangeleverd en, niet onbelangrijk, er zijn ook (beëdigde) vertalingen nodig van een aantal zaken. Wij krijgen hier regelmatig mee te maken en het leek ons daarom handig om de zaken die de migrant moet aanleveren, en waar mogelijk een beëdigde vertaling voor nodig is, op een rijtje te zetten.

Wat is een beëdigde vertaling?

Wanneer u te maken heeft met officiële instanties, heeft u een beëdigde vertaling nodig van uw documenten. Een beëdiging zorgt ervoor dat de vertaling van uw document rechtsgeldig is. Een beëdigde vertaler is ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) en heeft een eed afgelegd bij de rechtbank. De beëdigde vertaler verklaart dat de vertaling een waarheidsgetrouwe weergave is van het origineel.

Het is handiger om de vertaling van het document in Nederland te laten verzorgen,want als de vertaling in Nederland niet wordt erkend, heeft u mogelijk nog aanvullende legalisatie nodig.

Waar heeft u mogelijk een beëdigde vertaling voor nodig?

Voor de verblijfsvergunning heeft u een antecedentenverklaring van alle gezinsleden nodig. Wanneer niet het Nederlandse formulier kan worden gebruikt of wanneer er aanvullende documentatie nodig is, zal dit beëdigd vertaald moeten worden.

Als een partner meekomt moet er een beëdigde vertaling zijn van de Huwelijksakte of, indien van toepassing, de Akte geregistreerd partnerschap. Als er geen geregistreerd partnerschap of huwelijk is, kan een relatieverklaring volstaan, mits deze is aangevuld met een gelegaliseerde ongehuwdverklaring uit het land van herkomst van de hoofdpersoon en zijn of haar herkomst partner. Deze moet uiteraard ook beëdigd worden vertaald.

Voor meekomende kinderen is een beëdigde vertaling van de geboorteakte en van documenten waaruit rechtmatig ouderlijk gezag blijkt. Indien van toepassing aangevuld met een beëdigde vertaling van een toestemmingsverklaring met kopie identiteitsbewijs van de achterblijvende ouder.

De Europese blauwe kaart

De Europese blauwe kaart is een werk- en verblijfsvergunning, die het mogelijk maakt voor hooggekwalificeerde werknemers van buiten de EU om gemakkelijker in Europa te kunnen wonen en werken. Blauwe kaarthouders zullen na één jaar werken in hun land van verblijf gemakkelijker binnen de EU kunnen reizen – en hun familie mag hen vergezellen.

Voor het aanvragen van de blauwe kaart zijn aanvullende documenten nodig. De meeste documenten zullen in het Engels of Nederlands zijn opgesteld en toereikend zijn. Zoals een  werkgeversverklaring, een arbeidsovereenkomst of kopieën van reisdocumenten. Maar voor de blauwe kaart is ook een kopie van het diploma van de werknemer en de originele diplomawaardering van Nuffic nodig. Nuffic heeft voor de waardering van het diploma vaak een beëdigde vertaling nodig.

Meer weten?

Neem contact met ons op voor advies over de beëdigde vertaling van uw documentatie

Meer nieuwsberichten

Tekom

Snellere levertijden bij Tekom 

Snellere levertijden bij Tekom Aandacht voor vakmanschap: snelle en betrouwbare service Bij Tekom streven we altijd naar hoge kwaliteit en klanttevredenheid. Recent ontvingen we feedback

Tekom

Nieuw bij Tekom: de ChatGPT-service

Nieuw bij Tekom: de ChatGPT-service Generatieve AI is the talk of the town en kan ons allemaal tijd en geld besparen. Ook voor vertalingen is