Ga naar de inhoud
Home » nieuws » Een beëdigde vertaling, wat is dat eigenlijk?

Een beëdigde vertaling, wat is dat eigenlijk?

Soms heeft u een beëdigde vertaling nodig, maar wat is dat precies en wanneer is een beëdigde vertaling nodig?

Wat is een beëdigde vertaling?

 • Een beëdigde vertaling is een wettelijk geldige vertaling van een officieel document dat door een beëdigde vertaler is gemaakt.
 • Een beëdigde vertaler moet ingeschreven zijn in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv).
 • Ook moet de vertaler beëdigd zijn door een Nederlandse rechtbank. Dit gebeurt door het afleggen van een eed. Vervolgens krijgt de vertaler een akte van beëdiging (proces-verbaal) uitgereikt. Dit kan bij één of meerdere rechtbanken.

De nieuwe Wet Beëdigde tolken en vertalers (Wbtv), sinds 1 januari 2009 van kracht, stelt eisen aan de opleiding en ervaring van de beëdigde vertaler. Ook is er een wettelijke Permanente Educatie-verplichting.

Rechtsgeldig

Als een document wordt vertaald door een beëdigde vertaler, is de vertaling van het document rechtsgeldig. De beëdigde vertaling wordt aan het basisdocument gehecht en is voorzien van een stempel en de handtekening van de beëdigde vertaler.

Het is belangrijk dat er bij de beëdigde vertaling een verklaring van de vertaler is toegevoegd waarin de vertaler verklaart dat hij of zij de tekst naar eer en geweten heeft vertaald en dat de vertaling een waarheidsgetrouwe weergave is van het originele document. Tevens moet het Wbtv-nummer van de vertaler volgens de Nederlandse wet worden vermeld.

Wanneer is een beëdigde vertaling nodig?

Voor documenten die ten behoeve van officiële instanties in een ander land vertaald moeten worden is een beëdigde vertaling nodig. Denk aan emigratiedocumenten, geboorteaktes en andere uittreksels uit het bevolkingsregister, rijbewijzen, diploma’s, KvK-uittreksels, notariële akten et cetera.

In Nederland is het bij bepaalde instanties mogelijk om een Engelse versie van een document te vragen (akte of uittreksel). In een aantal landen wordt dit Engelse document geaccepteerd, maar in veel landen niet en ook niet bij alle instanties. Het is daarom belangrijk om vooraf goed uit te zoeken of u een beëdigde vertaling nodig heeft.

Documenten waarbij een beëdigde vertaling vaak nodig is

 • KVK-uittreksels
 • Notariële stukken: statuten, oprichtingsaktes, koopaktes, testamenten, verklaringen van erfrecht, etc.
 • Overeenkomsten: huurovereenkomsten, koopovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, pensioenovereenkomsten, etc.
 • Gerechtelijke stukken: dagvaardingen, vonnissen, beschikkingen, deurwaardersexploten, verzoekschriften, verweerschriften, etc.
 • Burgerlijke stand: rijbewijzen, paspoorten, uittreksels uit het bevolkingsregister, geboorteaktes, overlijdensaktes, huwelijksaktes, aktes van geregistreerd partnerschap, scheidingsaktes, etc.
 • Andere documenten: diploma’s, certificaten, cijferlijsten, loonstroken, medische verklaringen, werkgeversverklaringen, fiscale documenten, etc.

Regelgeving per land

Het is goed om te weten dat de regelgeving ten aanzien van beëdigde documenten kan verschillen per land. De meeste landen kennen geen Wbtv-register en ook de instanties die een document mogen legaliseren kunnen verschillen.

 • In sommige landen ligt deze bevoegdheid bijvoorbeeld bij de Kamer van Koophandel, zoals in Frankrijk. De KvK is in zo’n geval de instantie die verifieert dat de vertaler een bevoegde, beëdigde vertaler is.
 • In België moet u zich melden bij de burgerlijke griffie (dienst Legalisaties) van de rechtbanken van eerste aanleg.
 • In Spanje is er echter wel sprake van een register, de Oficina de Asesoría Lingüística (OAL).

Een goed vertaalbureau is van de regelgeving per land op de hoogte en kan u hierover adviseren.

Apostille of legalisatie

In sommige gevallen is alleen een beëdiging niet voldoende. U heeft dan ook een legalisatie nodig. Dit verschilt per land en per instantie. Een vertaalbureau kan u hierover adviseren, maar u kunt het beste zelf informeren wat noodzakelijk is bij de instantie waar de vertaling voor nodig is.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meer nieuwsberichten

juridische vertalingen | vertaalbureau | Heather
Tekom

Vakmanschap in taal: juridische vertalingen door Tekom

Vakmanschap in taal: juridische vertalingen door Tekom Vakmanschap in taal: juridische vertalingen door Tekom In de wereld van juridische vertalingen is vakmanschap essentieel. Bij Tekom