Een vertaalbundel is feitelijk een strippenkaart voor vertalingen. U koopt vooraf een aantal woorden in en betaalt slechts voor het aantal vertaalde woorden.

Voorwaarden

 • Het gaat om een prepaid vertaalbundel en geldt uitsluitend bij vooruitbetaling.
 • De vertaalbundel is geldig zodra het betreffende factuurbedrag is voldaan.
 • Voor onze basistalen Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans of Portugees geldt een minimum aantal woorden van 50.
 • Voor de overige talen geldt een minimum aantal woorden van 200.
 • Wanneer het saldo van een bundel bijna op is, wordt u hierover geïnformeerd. U kunt dan vrijblijvend een nieuwe bundel nemen of alleen het resterende saldo opmaken.
 • Bovendien ontvangt u maandelijks een mutatiestaat met uw bundelverbruik.
 • Tekom heeft het recht om bij een bundel met een negatief saldo dit negatieve saldo te verrekenen tegen het PRO woordtarief.
 • De bundelkorting is ook van toepassing bij projecten die op tijdsbasis moeten worden berekend. Een uur staat gelijk aan 430 woorden, ongeacht de bundelomvang.
 • Een vertaalbundel is onbeperkt geldig. Restitutie van niet-verbruikte woorden is niet mogelijk.
 • De bundeltarieven gelden bij onze basistalen: Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans of Portugees.
 • Andere talen via de vertaalbundel? Dat kan. Wij vermenigvuldigen het aantal woorden dan met de volgende verrekeningsfactoren: overige Europese talen 1.29, Turk en Arabisch 1.69, Aziatische talen 1.82.
 • De bundeltarieven gaan uit van ons kwaliteitsniveau PRO. Een vertaling van het kwaliteitsniveau STANDAARD of ROYAL via uw vertaalbundel? Dat kan. Ook dit werkt met verrekeningsfactoren. Bij STANDAARD is dit 0.67 en bij ROYAL 1.2.

Bestel uw vertaalbundel