Ga naar de inhoud
Heeft u regelmatig vertaalwerk en vaak kortere teksten die u snel vertaald wilt hebben? Onze vertaalbundels zijn de oplossing. Een vertaalbundel is feitelijk een strippenkaart voor vertalingen. U koopt vooraf een aantal woorden in en betaalt slechts voor het aantal vertaalde woorden.

De strippenkaart voor vertalingen 
Koop woorden vooraf in tegen
een voordelig tarief
Betaal alleen voor het aantal vertaalde woorden 
Vermijd minimum factuurbedragen

Kies uw vertaalbundel

De voorwaarden

 • Het gaat om een prepaid vertaalbundel en geldt uitsluitend bij vooruitbetaling.
 • De vertaalbundel is geldig zodra het betreffende factuurbedrag is voldaan.
 • Voor tariefgroep A geldt een minimum aantal woorden van 50.
 • Voor de overige talen geldt een minimum aantal woorden van 200.
 • Wanneer het saldo van een bundel bijna op is, wordt u hierover geïnformeerd. U kunt dan vrijblijvend een nieuwe bundel nemen of alleen het resterende saldo opmaken.
 • Bovendien ontvangt u maandelijks een mutatiestaat met uw bundelverbruik.
 • Tekom heeft het recht om bij een bundel met een negatief saldo dit negatieve saldo te verrekenen tegen het PRO woordtarief.
 • De bundelkorting is ook van toepassing bij projecten die op tijdsbasis moeten worden berekend. Een uur staat gelijk aan 430 woorden, ongeacht de bundelomvang.
 • Een vertaalbundel is twee jaar geldig. Restitutie van niet-verbruikte woorden is niet mogelijk.
 • Het bundeltarief geldt bij tariefgroep A.
 • Andere talen via de vertaalbundel? Dat kan. Wij vermenigvuldigen het aantal woorden dan met de volgende verrekeningsfactoren: Tariefgroep B 1.29, Tariefgroep C 1.69, Tariefgroep D 1.82.
 • De bundeltarieven gaan uit van ons kwaliteitsniveau PRO. Een vertaling van het kwaliteitsniveau QUICK of PREMIUM via uw vertaalbundel? Dat kan. Ook dit werkt met verrekeningsfactoren. Bij QUICK is dit 0.67 en bij PREMIUM 1.2.