Meteen naar de inhoud

Van geboorteaktes tot exportdocumenten

Met een vertaling van Tekom wordt u serieus genomen. Vandaar dat ook internationale ondernemingen, de overheid, juristen en im- en exportbedrijven met ons zakendoen. Want wat zij communiceren gaat over miljoenen en wij bieden hen een bijzondere zekerheid. Wij zijn ook het bureau om bedrijven te ontzorgen bij beëdigde vertalingen en de legalisatie van documenten.

WANNEER HEEFT U EEN BEËDIGDE VERTALING NODIG?

Als u te maken heeft met officiële instanties, dan heeft u niet een gewone, maar een beëdigde vertaling nodig van uw documenten. De vertaler moet ingeschreven staan in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) en een eed hebben afgelegd bij de rechtbank. Een beëdigde vertaler heeft bovendien een permanente educatie verplichting.

Bij Tekom vinden we dit nog niet voldoende. Onze vertalers moeten in hun moedertaal vertalen, we controleren of ze thuis zijn in het domein waarin ze vertalen en de vertaling wordt ook bij een beëdigde vertaling proefgelezen door een tweede lezer.

Een beëdigde vertaling hoort voorzien te zijn van een verklaring dat de vertaling naar eer en geweten is vertaald, een RBTV-nummer, een handtekening en een stempel van de vertaler. De beëdigde vertaling wordt aan het brondocument gehecht.

Met Tekom International kunt u alle kanten én alle landen op.

 

Regelgeving per land

De eisen die gesteld worden aan een beëdigde vertaling kunnen per land verschillen.
De meeste landen kennen geen register, ook kunnen de instanties die een document mogen legaliseren verschillen. In Nederland gaat een legalisatie via de rechtbank, maar in Frankrijk is bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel bevoegd. In Spanje is er wel een register, de Oficina de Asesoría Lingüística (OAL). Tekom is van de regelgeving per land op de hoogte en kan u hierover adviseren.

Is een beëdigde vertaling altijd voldoende?

Wanneer een officieel beëdigd document over de grens wordt meegenomen, is dit vaak nog niet voldoende. Want wat heeft het rechtssysteem van Nederland voor waarde in een ander land? In 1961 werd tijdens de Haagse Conventie afgesproken om de vereisten van legalisatie voor officiële documenten bij internationaal gebruik te vereenvoudigen. Landen die dit verdrag hebben ondertekend erkennen elkaars rechtssysteem, waardoor een apostilleverklaring geldt als de enige benodigde vorm van legalisatie.
Het proces wordt complexer als het gaat om landen die dit verdrag niet hebben ondertekend. Op dat moment moet een document soms een hele rondgang maken; langs ambassades, het ministerie van buitenlandse zaken en soms zelfs naar een consulaat in een buurland. Wij hebben hiervoor een partnership met CIBT. Wij kunnen hierdoor de legalisatie van alle talen en landen verzorgen, en bovendien helpen bij het regelen van exportdocumenten.

Ontvang een voorstel voor uw beëdigde vertaling

Welke documenten?

Notariële stukken hebben vaak een beëdigde vertaling nodig: Denk aan statuten, oprichtingsaktes, koopaktes, testamenten, verklaringen van erfrecht.

In sommige gevallen hebben overeenkomsten ook een beëdiging nodig: huurovereenkomsten, koopovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, pensioenovereenkomsten.

Bij gerechtelijke stukken als dagvaardingen, vonnissen, beschikkingen, deurwaardersexploten, verzoekschriften en  verweerschriften, wordt meestal een beëdigde vertaling geëist.

Bij im- en emigratie moeten de documenten van de burgerlijke stand beëdigd worden vertaald: rijbewijzen, paspoorten, uittreksels uit het bevolkingsregister, geboorteaktes, overlijdensaktes, huwelijksaktes, aktes van geregistreerd partnerschap, scheidingsaktes, etc. 

Daarnaast kan bij de volgende documenten, afhankelijk van hun doel, ook om een beëdigde vertaling worden gevraagd: diploma’s, certificaten, cijferlijsten, loonstroken, medische verklaringen, werkgeversverklaringen.