Ga naar de inhoud

Onze vertaalrichtlijnen voor SMART, PRO, PREMIUM en revisie

Richtlijnen voor SMART-vertalingen

Vertalingen worden met behulp van een geautomatiseerd systeem vertaald. Vervolgens worden de vertalingen nagekeken door een ervaren vertaler (post-editing). Wij werken hierbij volgens de richtlijnen van de NEN-ISO 18587_2017 met onze eigen toevoegingen om de kwaliteit te borgen. 

Richtlijnen voor PRO-vertalingen

Vertalingen worden met behulp van een geautomatiseerd systeem vertaald. Vervolgens worden de vertalingen volledig nagekeken en aangevuld door een ervaren vertaler (full post-editing). Wij maken hierbij gebruik van de richtlijnen van de NEN-ISO 18587_2017.  De vertaler is een moedertaalspreker van de doeltaal. Hierna volgt een revisie door een tweede lezer. Dit proces is ISO 17100:2015-gecertificeerd.

Revisie volgens onderstaande richtlijnen.

Richtlijnen voor revisie (PRO)

Onze revisierichtlijnen zijn opgesteld om een objectief eindkwaliteitsniveau te bereiken dat consistent is, onafhankelijk van de taalcombinatie, de vertaler, de revisor, het onderwerp of de klant. Daarnaast is het belangrijk dat we een minimaal niveau hebben waaraan een (ongereviseerde) vertaling moet voldoen (Tekom-norm), dat dit niveau bekend moet zijn bij revisoren en er objectief moet worden beoordeeld of deze norm wordt gehaald door onze vertalers.

Wanneer is een tekst wel of niet geschikt voor SMART of PRO

Is een tekst volgens bovenstaande specificaties niet geschikt, of bij medisch, zwaar juridisch vertaalwerk, of bij vertaalwerk met veel specialistische terminologie (vaktermen) raden we PREMIUM aan. Dit is altijd (gespecialiseerd) maatwerk en wordt volledig door menselijke vertalers uitgevoerd.

De talencombinatie
Van/naar het Engels werkt beter voor geautomatiseerde vertalingen dan andere taalcombinaties. Hoe veelvoorkomender de taal, hoe beter de output.
De complexiteit en zinslengte

Lange zinnen zijn doorgaans ingewikkelder voor een KI/AI om te volgen i.v.m. verwarringen in onderwerp/lijdend voorwerp.
Veel bijzinnen of aaneenschakelingen leveren ook problemen.
Veel ambigue taalgebruik, woorden die op meerdere manieren geïnterpreteerd kunnen worden en veel gebruik van synoniemen.

Vaktermen
Met gespecialiseerde teksten binnen een bepaald vakgebied kan een geautomatiseerd vertaalproces niet veel. De kwaliteit van de output wordt bepaald door de frequentie van het gebruik in bron- en doeltaal.
Aanwezigheid van veel DoNotTranslate-elementen

Zoals tags, karakterlimieten of servercommando’s.

Het doel van de tekst

Teksten met een heel specifieke doelgroep, waar elke subtiliteit belangrijk is, leveren veel meer werk op voor de post-editor dan een algemeen nieuwsbericht.  

Wilt u advies over uw vertaalproject of een offerte aanvragen? Neem gerust contact met ons op.