Van arbeidscontracten tot pleitnota’s

Waarom Tekom voor de vertaling van uw juridische teksten?

Waar gaat het vaak mis bij het vertalen van juridische teksten?

Onbedoeld worden in juridische vertalingen soms enorme blunders gemaakt. Het gevolg: onbegrip, hilariteit of erger, kosten wegens een fout of misverstanden in het juridische document. Dit zal u met Tekom International niet gebeuren. Onze specialiteiten: taal & context, achtergrond & feiten en juridische vakkennis. En onze check, check, dubbelcheck.

Tekom International is een wereldwijd opererend vertaalbureau dat al meer dan 45 jaar juridische vertalingen verzorgt. Wij mogen ons met recht de allround specialist noemen op het gebied van juridische vertalingen. Wij zorgen ervoor dat er staat wat er wordt bedoeld. Door onze unieke aanpak en jarenlange ervaring kunt u ons de vertaling van al uw juridische documenten volledig toevertrouwen.

Het vertalen van juridische documenten vraagt om gedegen kennis van het brede juridische spectrum. Het gaat om een zo correct mogelijke weergave van de betekenis van het brondocument, waardoor het document feilloos kan worden gebruikt in de gewenste taal.

Wij leveren juridische vertalingen aan diverse opdrachtgevers, aan advocatenkantoren in binnen- en buitenland en aan juristen van juridische afdelingen, onder meer van multinationals. Ook dragen we zorg voor een beëdigde vertaling en eventueel verdere legalisatie wanneer u een rechtsgeldige vertaling nodig hebt.

Wij vertalen uw juridische teksten naar meer dan 80 talen!

 

Tekom International beschikt over een zorgvuldig geselecteerd team van (beëdigde), gespecialiseerde juridische vertalers in binnen- en buitenland. Alle vertalingen van pleitnota’s, statuten, contracten, algemene voorwaarden of elke andere juridische documentatie worden door een tweede vertaler gecontroleerd. Dankzij deze aanpak kunnen wij onze opdrachtgevers de hoogste kwaliteit bieden.

Bij het vertalen van uw juridische teksten werken wij in drie stappen:

 1. Een juridische specialist vertaalt uw document,
 2. Uw document wordt proefgelezen door een tweede lezer.
 3. (domein inhoudelijke) eindcontrole (PREMIUM).

En dit allemaal in onze geavanceerde vertaalomgeving met volledig en gezamenlijk gebruik van onze beveiligde, juridische database.

Geheimhouding en beveiliging van uw vertrouwelijke documenten is een belangrijk onderdeel van ons vak. Wij houden ons hierbij aan de ISAE 3000-standaard, gelijk aan de veiligheidsrichtlijnen voor de accountancy, en we worden hier jaarlijks op ge-audit. Zie daarnaast ook onze privacyrichtlijnen. Vertrouwelijke documenten versturen wij via FileCap.

Wij leveren vertalingen van onder meer:

 • pleitnota’s
 • statuten
 • contracten
 • algemene voorwaarden

Wij verzorgen deze juridische vertalingen op kundige wijze in opdracht van:

 • advocatenkantoren
 • notarissen
 • juridische afdelingen
 • multinationals
 • MKB-bedrijven
 • stichtingen

Vraag ons gerust vooraf naar een scherpe prijsopgave. Want vanwege onze uitgebreide, juridische database van eerder vertaalde voorwaarden of andere standaard-documentatie is het goed mogelijk dat wij uw vertaling deels al ‘op de plank hebben liggen’. Hiervan kunt u dus profiteren.

Wij leveren professionele juridische vertalingen in alle talencombinaties, desgewenst beëdigd en voorzien van een apostille. Een beëdigde vertaling is een rechtsgeldige vertaling van een officieel document dat door een beëdigde vertaler is gemaakt. Een beëdigde vertaler moet ingeschreven zijn in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Ook moet de vertaler beëdigd zijn door een rechtbank. Dit gebeurt door het afleggen van een eed. Vervolgens krijgt de vertaler een akte van beëdiging (proces-verbaal) uitgereikt. Dit kan bij één of meerdere rechtbanken. De jongste Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) – sinds 1 januari 2009 van kracht – stelt eisen aan de opleiding en ervaring van de beëdigde vertaler. Ook is er een wettelijke Permanente Educatie-verplichting. Als een document wordt vertaald door een beëdigd vertaler, is de vertaling ervan rechtsgeldig. De beëdigde vertaling wordt aan het basisdocument gehecht en is voorzien van een stempel en de handtekening van de desbetreffende beëdigde vertaler. 

Bij een juridische vertaling is de correcte formulering belangrijk. In tegenstelling tot teksten binnen andere domeinen is een juridische tekst maar voor één uitleg vatbaar en is er ook maar één correcte juridische vertaling mogelijk. Dit klinkt eenvoudig, maar hier is gedegen juridische kennis voor nodig. De juridische vertalers van Tekom International gaan zeer nauwkeurig te werk en zijn uitstekend op de hoogte van de rechtssystemen in de landen van hun respectievelijke talencombinatie(s).

Pleitnota’s, verweerschriften en verklaringen (onder meer VOG’s) bevatten vaak complexe jurisprudentie. Het is noodzakelijk dat een vertaler deze complexiteit begrijpt en goed vertaalt, zonder twijfel over de interpretatie. Bij de gespecialiseerde vertalers van Tekom International bent u hiervoor aan het juiste adres.

Kortom, wij mogen ons met recht de allround specialist noemen op het gebied van juridische vertalingen.

Advies nodig?

Wilt u advies over juridische vertalingen of een offerte aanvragen? Neem gerust contact met ons op.