Van koopcontracten tot echtscheidingen

Bij vertalingen worden soms zulke blunders gemaakt. Het gevolg: onbegrip, hilariteit of erger, zaken die worden afgeblazen omdat de andere partij hoog in de gordijnen zit. Dat zal u met Tekom International niet gebeuren. Ons specialisme: taal, context, achtergrond, feiten, emoties en kennis van gebruiken. En onze check, check, dubbelcheck.

JURIDISCHE VERTALINGEN

Tekom International is een internationaal opererend vertaalbureau dat al meer dan 43 jaar juridische vertalingen levert. Wij mogen ons met recht de allround specialist noemen op het gebied van juridische vertalingen. We verzorgen vertalingen voor advocatenkantoren en juridische afdelingen van multinationals.

De vertaling van juridische documenten vergt gedegen juridische kennis. Wilt u uw statuten, een contract, een pleitnota of een andere juridische tekst op een professionele wijze laten vertalen? Onze gespecialiseerde beëdigde en juridische vertalers staan voor u klaar. Daarnaast wordt elke vertaling altijd door een tweede vertaler gecontroleerd.

Om een hoge kwaliteit te kunnen garanderen, beschikt Tekom International over een zorgvuldig geselecteerd team van beëdigde vertalers in binnen- en buitenland. Ook verzorgen we een beëdigde vertaling en eventuele verdere legalisatie wanneer u een rechtsgeldige vertaling nodig heeft. 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Laat uw algemene voorwaarden op kundige wijze door ons vertalen. Vraag vooraf een prijsopgave. Vanwege onze uitgebreide juridische database van eerder vertaalde voorwaarden kan het zijn dat wij uw vertaling al gedeeltelijk “op de plank hebben liggen”. Hiervan kunt u profiteren.

CONTRACTEN EN AKTES

Laat ons de vertaling van uw contracten en aktes verzorgen, indien nodig ook beëdigd. De vertaling van dergelijke documenten is te belangrijk om deze niet aan de professionals over te laten.

GESPECIALISEERD IN JURIDISCHE VERTALINGEN

Wij leveren professionele juridische vertalingen in alle talencombinaties, desgewenst ook beëdigd en voorzien van een apostille.

Bij een juridische vertaling is de correcte formulering belangrijk. In tegenstelling tot teksten binnen andere domeinen is een juridische tekst maar voor één uitleg vatbaar en is er ook maar één correcte juridische vertaling mogelijk. Dit klinkt eenvoudig, maar er is gedegen juridische kennis voor nodig. De juridische vertalers van Tekom International gaan zeer nauwkeurig te werk en zijn goed op de hoogte van de rechtssystemen in de landen van hun respectievelijke talencombinatie(s).

PLEITNOTA’S EN VERWEERSCHRIFTEN

Pleitnota’s en verweerschriften bevatten vaak complexe jurisprudentie. Het is noodzakelijk dat een vertaler deze complexiteit begrijpt en goed vertaalt, zonder twijfel over de interpretatie. Bij de gespecialiseerde vertalers van Tekom International bent u hiervoor aan het juiste adres.
VERKLARINGEN, EG-VERKLARING, VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG)

Kortom, wij mogen ons met recht de allround specialist noemen op het gebied van juridische vertalingen.

WAT IS EEN BEËDIGDE VERTALING?

Een beëdigde vertaling is een rechtsgeldige vertaling van een officieel document die door een beëdigde vertaler is gemaakt. Een beëdigde vertaler moet ingeschreven zijn in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Ook moet de vertaler beëdigd zijn door een rechtbank. Dit gebeurt door het afleggen van een eed. Vervolgens krijgt de vertaler een akte van beëdiging (proces-verbaal) uitgereikt. Dit kan bij één of meerdere rechtbanken.
De nieuwe Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv), sinds 1 januari 2009 van kracht, stelt eisen aan de opleiding en ervaring van de beëdigde vertaler. Ook is er een wettelijke Permanente Educatie-verplichting.

Als een document wordt vertaald door een beëdigde vertaler, is de vertaling van het document rechtsgeldig. De beëdigde vertaling wordt aan het basisdocument gehecht en is voorzien van een stempel en de handtekening van de beëdigde vertaler.