Van vacature tot afvloeiingsregeling

Waarom is Tekom de keuze van HR Managers?

Kortom: Uw HR-documenten laten vertalen door Tekom geeft de zekerheid van juridisch correcte teksten, die passen bij de organisatie en daarnaast de lezer aanspreken. Dus: Meer respons op uw vacatures, en minder misverstanden binnen uw organisatie.

Tekom International is een internationaal opererend vertaalbureau dat al meer dan 45 jaar vertalingen levert. Wij mogen ons met recht de allround specialist noemen op het gebied van vertalingen voor HR- afdelingen en Recruitement bureaus. Het vertalen voor HR is zeer divers. Dit kan gaan om het vertalen van vacatures, maar ook van kandidaatprofielen, arbeidscontracten, personeelshandboeken, autoregelingen, enzovoort. Tekom heeft met alle documenten ervaring en gespecialiseerde kennis in huis.
Geheimhouding en beveiliging van uw vertrouwelijke documenten is een belangrijk onderdeel van ons vak. Wij houden ons hierbij aan de ISAE 3000-standaard, gelijk aan de veiligheidsrichtlijnen voor de accountancy, en we worden hier jaarlijks op ge-audit. Zie daarnaast ook onze privacyrichtlijnen. Vertrouwelijke documenten versturen wij via FileCap.

Het vertalen van een arbeidsovereenkomst vraagt om gedegen kennis van arbeidsrecht. Het gaat om een zo correct mogelijke weergave van de betekenis van het brondocument, waardoor het document feilloos kan worden gebruikt in de gewenste taal.

Alle vertalingen vann contracten, arbeidsvoorwaarden voorwaarden of elke andere personeelsregelingen worden door een juridische vertaler vertaald en door een tweede vertaler gecontroleerd. Dankzij deze aanpak kunnen wij onze opdrachtgevers de hoogste kwaliteit bieden.

Wij leveren professionele vertalingen van vestigingsdocumenten in alle talencombinaties, desgewenst beëdigd en voorzien van een apostille.

Een beëdigde vertaling, van bijvoorbeeld diploma’s, een huwelijks- of geboorteakte kan noodzakelijk zijn wanneer een buitenlandse medewerker zich hier gaat vestigen.

Een beëdigde vertaling is een rechtsgeldige vertaling van een officieel document dat door een beëdigde vertaler is gemaakt. Een beëdigde vertaler moet ingeschreven zijn in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Ook moet de vertaler beëdigd zijn door een rechtbank. Dit gebeurt door het afleggen van een eed. Vervolgens krijgt de vertaler een akte van beëdiging (proces-verbaal) uitgereikt. Dit kan bij één of meerdere rechtbanken.

Als een document wordt vertaald door een beëdigd vertaler, is de vertaling ervan rechtsgeldig. De beëdigde vertaling wordt aan het basisdocument gehecht en is voorzien van een stempel en de handtekening van de desbetreffende beëdigde vertaler.

DE PERFECTE VERTALING VAN UW VACATURE

Een pakkende vacaturetekst bepaalt de kwaliteit en kwantiteit van de kandidaten. Recruiters stekken veel tijd en energie in een goede vacaturetekst. Dan moet de vertaalde tekst natuurlijk ook wel overkomen. Vertalingen waarmee de boodschap binnenkomt, is onze kracht. Dit zetten we in bij marcom vertalingen, maar ook bij de vertaling van uw vacature.

Wij leveren professionele vertalingen in alle talencombinaties van de profielen van uw kandidaten. Daarbij is onze specialistische HR-kennis heel belangrijk. Bij het vertalen van een cv of een kandidaatprofiel is het bijvoorbeeld belangrijk dat de vertaler kennis heeft van het opleidingssysteem van het ‘bronland’. Het opleidingenlandschap kan per land verschillen, maar het moet voor de lezer van de doeltekst natuurlijk wel duidelijk zijn wat de kandidaat precies voor achtergrond heeft. Tekom zorgt ervoor dat de vacaturetekst wordt ingebed in het referentiekader van de lezer in de door u gewenste taal. Zodat deze precies aansluit en de juiste kandidaten oplevert.