Van taaltrainingen tot voicemailberichten

 TAALTRAININGEN VOOR DE DRUKBEZETTE PROFESSIONAL

Tijdens onze taaltraining oefent u uw spreekvaardigheid door actief deel te nemen aan uiteenlopende dialogen. Onze taaltrainers zijn veelal native speakers die zelf actief zijn in het bedrijfsleven. Situaties uit uw praktijk kunnen aan de orde komen tijdens de training. Hierdoor heeft u direct profijt van uw taaltraining!

"Onze taaltrainingen worden verzorgd door ervaren native speakers. Dit maakt onze taaltrainingen extra leerzaam. Na afronding van de cursus ontvangt u een certificaat, dat tevens online inzichtelijk is."

Ingeborg Verduijn

POPULAIRE TAALTRAININGEN

CONTACT OVER EEN TAALTRAINING

Door native speakers

Onze taaltrainers zijn native speakers. Naast de correcte uitspraak leert u op deze manier ook omgangstaal en culturele gebruiken.

Met certificaat

Als een cursist een cursus van Tekom succesvol heeft volbracht ontvangt hij/zij een certificaat voor het behaalde taalniveau.

Erkende lesmethodes

Wij hanteren erkende lesmethodes en volgen de richtlijnen van het Europees referentiekader.